Pasirūpinsime Jūsų Topografine nuotrauka

Kada verta susirūpinti savo žemės sklypo topografine nuotrauka

Topografinė nuotrauka - tai grafinis sklypo vaizdas stambiu masteliu, kuriame atvaizduojama esamo sklypo situacija, nurodomi reljefo ypatumai bei požeminės komunikacijos. Kitaip tariant, topografinė nuotrauka - tai visų antžeminių ir požeminių matuojamo žemės sklypo savybių ir objektų visuma: visi statiniai, žemės sklypų ribos, inžineriniai tinklai. Be topografinės nuotraukos negali būti pradėti jokie pastatų projektavimo darbai, todėl ja būtina pasirūpinti dar prieš pradedant bet kokius planavimo ar projektavimo darbus. Bet kokios statybos prasideda nuo topografinio plano sudarymo, kurio galiojimo terminas yra vieneri metai. Norint pasirūpinti topografine nuotrauka, nebūtina atlikti geodezinių matavimų, tačiau ji privalo būti atlikta tik galiojantį geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą turinčių specialistų. Tik savo srities profesionaliai, kurie teikia kadastrinių matavimų paslaugas, gali tinkamai atlikti visus šiuos darbus. Mes, profesionalūs matininkai pasirūpinsime ne tik tinkama darbų kokybe, bet ir greitais terminais, bei prieinamomis kainomis.

Topografinė nuotrauka

Kas iš tiesų yra topografija? Topografija - tai geodezijos mokslo šaka, tirianti žemės paviršių, kitaip tariant kurianti žemės paviršiaus matavimo nuotraukas.

Jei geodezinių matavimų atveju yra nustatomos tikslios žemės sklypo ribos, jo plotas, tai topografija leidžia nustatyti, koks yra žemės sklypo paviršius, kokie inžineriniai tinklai yra sklype, koks sklypo reljefas ir visa kita sklypo reali situacija: statiniai, medžiai ir t.t... Kitaip tariant topografija parodo visą svarbią informaciją, kurios reikia tam, kaip būtų galima keisti  paskirtį, pradėti projektavimo darbus, o vėliau ir statybas.

Kam būtina pasirūpinti topografine nuotrauka? Kokia yra jos paskirtis?

 Su šiais ir panašiais klausimais susiduria ne vienas žemės savininkas. Žemiau pateikiame atsakymus, kodėl topografine nuotrauka pasirūpinti ne tik verta, bet ir būtina.

Topografinio matavimo atveju nėra nustatinėjamos žemės sklypo ribos, topografinė nuotrauka reikalinga tam, kad būtų galima projektuoti naujus arba rekonstruoti senus pastatus. Šios nuotraukos padeda sudaryti tikslius ir aiškius topografinius planus, kurie vizualiai atrodo kaip specialus žemėlapis. Toks sklypo grafinis vaizdas, pavaizduotas stambiu masteliu, padeda tinkamai pasirengti vieno ar kito projekto įgyvendinimui.

Topografinė nuotrauka - tai nuotrauka, kurioje visada yra atvaizduojama esamo sklypo situacija, nurodomi reljefo ypatumai bei požeminės komunikacijos.

Bet kuris patyręs projektuotojas pasakys, kad kol nepadaryta topografinė nuotrauka, negali būti pradėti jokie pastatų projektavimo darbai. Žemės nuosavybės teisės dar nesuteikia galimybės joje statyti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų. Visos statybos prasideda nuo topografinio plano sudarymo. Suprantama, kad šios užduoties savininkas savarankiškai tikrai neįveiks. 

Pirmas ir tikriausiai svarbiausias žingsnis, kurį šiuo atveju privalo padaryti žemės savininkas - tai teisingai pasirinkti matininką. Tik gerai savo darbą išmanantys specialistai gali pasirūpinti ir padėti susitvarkyti topografinio plano teisingą įgyvendinimą, todėl džiaugiamės daugiamete savo patirtimi ir profesionalumu, galėdami pasiūlyti aukščiausio lygio paslaugas už prieinamą kainą.

Topografinės nuotraukos kaina. Nuo ko ji priklauso?

Topografinė nuotrauka ir jos kaina labiausiai priklauso nuo vietos, kurioje yra žemės sklypas, todėl savaime suprantama, kad didmiesčio centre kainos bus didesnės, nei užmiestyje. Taip pat topografinės nuotraukos kaina priklauso nuo žemės sklypo ploto ir užstatymo intensyvumo ( statinių skaičiaus ir sudėtingumo, medžių ir kitų objektų, esančių sklype).

Per kiek laiko sudaroma topografinė nuotrauka?

Darbų atlikimo terminas priklauso ne vien tik nuo matininkų, kurie paprastai pasirūpina topografine nuotrauka per savaitę. Kitas etapas - tai dokumentų derinimas valstybinėse institucijose, kuris paprastai gali užtrukti dar 1 - 2 savaites. Toks laiko tarpas reikalingas tam, kad matininkas spėtų surinkti visą medžiagą iš požemines komunikacijas prižiūrinčių institucijų, būtų atlikti lauko darbai, nubraižyti planai, kurie privalo būti suderinti su tomis pačiomis institucijomis, tikrinančiomis, kad jų pateikta medžiaga atsispindėtų galutinėje topografinėje nuotraukoje. Tikslų šių darbų atlikimo terminą pasakyti sudėtinga, nes galutiniai derinimo darbai taip pat priklauso ir nuo savivaldybės, kurioje yra žemės sklypas.

Topografinės nuotraukos galiojimo terminas

Topografinė nuotrauka galioja vienus metus, todėl, jei turite seniau, nei prieš vienerius metus darytą topografinę nuotrauką, akivaizdu, kad ji jau nebegalioja. Išskirtinais atvejais, tose vietovėse, kuriose paprastai nevyksta statybos (pvz. laukuose) topografinių nuotraukų galiojimo terminas gali būti iki 3 metų. Šie galiojimo terminai yra reglamentuojami valstybės, o tokius trumpus galiojimo terminus nustatyti yra bent keletas priežasčių:

- Pakitęs reljefas. Tikėtina, kad laikui bėgant reljefas gali kisti, todėl natūralu, kad ir topografinė nuotrauka, daryta, prieš atsirandant tiems pokyčiams, bus netiksli ir neatspindės realios esamos situacijos.

- Atsiradę nauji statiniai. Tikėtina, kad, dažniau užstatomose vietovėse metų bėgyje gali atsirasti vienas ar keli statiniai, todėl natūralu, kad po metų situacija būna iš esmės pakitusi. Reiktų atkreipti dėmesį, kad jeigu per 1 metus nuo padaryto topografinio plano nepavyksta pasitvirtinti projekto, kuriam bus buvo parengtas šis planas, topografine nuotrauka vertėtų pasirūpinti iš naujo.

- Pakitusi požeminių komunikacijų sistema taip pat svarbus argumentas topografinių planų galiojimo terminą reglamentuojančioms institucijoms apsidraudžiant šį terminą nustatyti 1 metams.


Mes esame įsikūrę Vilniuje, todėl topografinė nuotrauka Vilniuje ir Vilniaus rajone parengiama per itin trumpą terminą.

Patikėkite mums visas su žeme susijusias užduotis ir mes jas išspręsime greitai ir profesionaliai