Žemės sklypo formavimas (padalijimas arba sujungimas)

Žemės sklypo padalijimas ir jo būdai

Žemės padalijimas tarp bendrasavininkų, tiksliau kaip tai padaryti - tai vienas iš dažniausiai girdimų klausimų mums, matininkams. Toks poreiktis paprastai iškyla tada, kai (dažniausiai paveldėjimo atveju) norima vieną žemės sklypą padalinti į dvi ar daugiau dalių. Tokiu atveju pirmiausiai reikia savininkams apsispręsti, kokiu būdu vyks žemės sklypo padalijimas: paliekant tą patį kadastrinį numerį (kur bus nurodytos tik atskiros A ir B sklypo dalys) ar padalijant į du, atskirus kadastrinius numerius turinčius, sklypus.

Jei pageidaujamas pirmo tipo sklypo padalijimas, norėdami atlikti bet kokius veiksmus su savo turimu sklypu (parduoti, statyti statinius ir t.t...), jūs turėsite kreiptis į kitos sklypo dalies savininką ir gauti jo sutikimą. Šiuo atveju, nors padalinti žemės sklypą atrodo daug paprasčiau, vis dėlto reikėtų įvertinti,kad pilnai negalėsite disponuoti savo turimu žemės sklypu ir visada būsite iš esmės priklausomi nuo kito bendrasavininko. Šiuo atveju, dalinant žemės sklypą, užtenka kadastrinių matavimų.

Jei vis dėto žemės padalijimas tarp bendrasavininkų vyksta taip, jog atsiranda poreikis antro tipo padalijimui - reikia suprasti, kad užtruks tiek žemės sklypo padalijimas ir jos procedūra, tiek padidės išlaidos, tačiau įvertinkite tai, jog pasirinkę šį būdą tapsite visiškai nepriklausomi ir galėsite laisvai disponuoti savo turimu žemės sklypu. Norint visiškai atidalinti žemės sklypus, kad jie turėtų atskirus kadastrinius numerius, jums bus būtinas detalusis planas. Detaliajame plane  taip pat numatomi teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimai, įvažiavimai, tinklų pajungimai ir pan.

Kurį sprendimą bepriimsite, pirmiausiai vis tiek teks kreiptis į matininkus, kad jie atliktų kadastrinius matavimus planuojamame  padalinti sklype, todėl esame pasirengę suteikti visapusišką pagalbą ir nemokamas konsultacijas tam, kad visi žemės padalijimo darbai jums vyktų sklandžiai ir per kuo įmanoma trumpiausią periodą.

Žemės sklypo  formavimas (sujungimas)

Žemės sklypų sujungimas, tai procesas, kurio metu iš dvejų ar daugiau bendrą ribą turinčių žemės sklypų suformuojamas vienas žemės sklypas. Norint atlikti žemės sklypų sujungimą jums bus reikalingas Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas nustato žemės sklypų ribas projektuojant naujus žemės sklypus,  taip pat keičiant gretimų sklypų ribas, dalijant arba jungiant žemės sklypus.

Susisiekite su mumis ir sklypo formavimas jums nebekels galvos skausmo, mes tuojau pat atsakysime į visus, su žemės procedūromis, jums iškilusius klausimus.